Skip to content

Party House´s – betingelser

Generelle betingelser

Mobildiskotek – party house kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af:

  • sygdom der kan dokumenteres.
  • Kontrakten kan ophæves pga. ministerielt/offentligt forbud mod afholdelse af arrangementet, eller ved så alvorlige vejrforhold at det er umuligt for os at nå frem.

F. eks – isslag eller så kraftig storm at det er uforsvarligt at køre med en trailer.

Såfremt mobildiskotek – party house i alvorlig grad misligholder kontrakten, er dette erstatningspligtig overfor arrangøren. Mobildsikotek – party house´s erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til kontraktbeløbet angivet på forsiden.

Det påhviler dog diskoteket at træffe foranstaltninger, der så vidt muligt kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler.

Eventuelle offentlige afgifter, herunder KODA og GRAMEX betales af arrangøren og er mobildiskotek – party house uvedkommende.

Ankomst og opstilling

  • Hvis ikke andet er aftalt, ankommer mobildiskotek – party house ca. 2 -3 time før det på forsiden angivne starttidspunkt.
  • Sørg venligst for at mobildiskotek – party house har fri adgang til festlokalet på det aftalte opstillingstidspunkt.  Opstilling kan ikke ske uden for det aftale tidsrum, sørg derfor venligst for at overholde tiderne!
  • Arrangør skal ved bookingen oplyse hvis der er mere end 50m afstand mellem nærmeste parkeringsplads og festlokalet, samt om udstyret skal transporteres af trapper. Er dette ikke gjort afregnes der kr. 10.- pr. meter over 50m. – Derudover tillægges kr. 250.- pr. etage, såfremt der ikke er adgang til elevator.
  • Arrangøren drager ligeledes omsorg for, at der ved scenen findes strømudtag som specificeret under “strøm” og at elinstallationerne er i forsvarlig stand og opfylder lovens krav. Er den angivne mængde strøm ikke til rådighed må det – påregnes at mobildiskotek party house stiller med reduceret opstilling

Afbestilling

I tilfælde af afbestilling senere end 4 uger før afholdelse af arrangementet, debiteres 40% af den samlede pris.  Ved afbestilling senere end 7 dage før debiteres det fulde beløb.

Afbestilling skal meddeles ved opringning (ikke pr. e-mail) til Mobildiskotek – party house på Tlf. 23 88 6322

I øvrigt:

Ved indgåelse af denne kontrakt hyrer arrangøren et komplet diskotek og ikke et diskoteksanlæg.

Anlæg samt andre effekter med forbindelse til – eller indflydelse på – diskotekets optræden må derfor udelukkende betjenes af diskotekets personale, eller af personer som diskotekets ansvarshavende udpeger hertil.

Der må medbringes egne originale musik cd’er eller usb stik. Diskotek modtager meget gerne musikønsker på forhånd.

Ansvar for opretholdelse af ro og orden påhviler arrangøren, som ligeledes hæfter for skader forvoldt af gæster. Mobildiskotek – party house, kan afbryde optræden ved slagsmål og trusler fra publikum. Ved flerdages arrangementer

henstår anlæg for arrangørens ansvar. Lejer er ansvarlig for elfejl, lynnedslag og evt. fejlstrøm/400 volt

Forplejning:

Under arrangementet leverer arrangøren rimeligt med drikkevarer til diskoteket. Der må påregnes et forbrug af Kildevand / Coca-Cola på ½ liter pr. person pr. time. Arrangøren sørger ligeledes for eventuel bespisning.